INVITATION

International Conference on C*-algebras and Dynamical Systems
in honor of George Elliott's 70th Birthday

Location:

Hebei Normal UniversityNo. 20 South 2nd Ring (East),
Shijiazhuang city, Hebei Province, China. 050024

Dates:

2015/06/29-2015/07/03

Arrive: 06/28

Departure: 07/04

ORGANIZERS:

Guihua Gong, Jilin University

Youqing Ji, Jilin University

Chunlan Jiang, Hebei Normal University

Liangqing Li, University of Puerto Rico

Huaxin Lin, University of OREGON

Speakers and Participants:

Bruce Blackadar
Nate Brown
Joachim Cuntz
Erik Christensen
Soren Eilers
George A. Elliott
Thierry Giordano
Masaki Izumi
Kui Ji
ChunLan Jiang
Eberhard Kirchberg
Alexander Kumjian
Chunguang Li
Hanfeng Li
Zhiqiang Li
Huaxin Lin
Ryszard Nest
Zhuang Niu
Narutaka Ozawa
Yanli Song
Christopher Phillips
David Penneys
Francesc Perera
Jean Renault
Leonel Robert
Mikael Rordam
Luis Santiago
Yasuhiko Sato
Aaron Tikuisis
Andrew Toms
Nicola Watson
Kun Wang
Qingyun Wang
Wilhelm Winter
Stuart White
Guoliang Yu
Yuanhang Zhang

Secretary:

KUI JI

TEL: +8613582169252
EMAIL:jikui@mail.hebtu.edu.cn
jikuikui@163.com

TINGTING ZHOU

TEL:+8618243074768
EMAIL: zhoutt8866@163.com

YUANHANG ZHANG

TEL:+8613620799315
EMAIL:zhangyuanhang@jlu.edu.cn